Senast uppdaterad: 2019-09-24

Barn i stan AB’s integritetspolicy

I maj 2018 infördes GDPR, en ny viktig reglering inom EU för dataskydd som ersätter personuppgiftslagen (PUL). GDPR innebär större rättigheter för dig att bestämma hur dina personuppgifter hanteras. Bland annat innebär det att vi behöver ditt samtycke för att behandla dina personliga data.

Personuppgiftsansvar

Barn i stan AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen barnistan.se och för nyhetsbrevet Helgkoll och vi värnar om säkerhet och integritet vid vår personuppgiftsbehandling.  

Prenumeration m.m.

Vid anmälan till vårt nyhetsbrev Helgkoll efterfrågar vi namn, e-postadress, postnummer samt födelseår på barnen. Detta för att ha möjlighet att kunna skicka så relevanta tips eller annan information som möjligt.

Personuppgifter delas aldrig ut till tredje part.

Personuppgifter (namn, e-postadress, postnummer samt barnens födelseår) som lämnas i samband med prenumeration av vårt nyhetsbrev sparas bara så länge som du är prenumerant. När du avanmäler dig tar vi bort dina personuppgifter.

Personuppgifter (namn, e-postadress samt telefonnummer) som lämnas i samband med bokning till något av våra event sparas bara så länge som det krävs för administration av eventet, det vill säga utskick av biljetter, ev. påminnelse, ev. utvärdering samt efterarbete. 

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

När du beställer prenumeration av vårt nyhetsbrev eller bokar biljetter på något av våra event via vår hemsida, per telefon eller brev blir du en kund till oss. De personuppgifter som du lämnar registreras hos oss och används för administration av din beställning. Uppgifterna du lämnar i samband med prenumerationen av vårt nyhetsbrev kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Barn i stans verksamhet.

Cookies

Barn i stan AB använder cookies på vår webbplats barnistan.se Anledningen till att vi använder cookies är för att förbättra din användarupplevelse och hemsidans funktionalitet, samt för att analysera hur hemsidan används.

Till hjälp för sådan analys är barnistan.se kopplad till Google Analytics, som är ett verktyg för att analysera webbsidor. Google Analytics använder sig i sin tur av cookies, som i detta fall är tredjepartscookien som finns på hemsidan. Vi har ingen kontroll över tredjepartscookies. Informationen som genereras av Googles cookies genom din användning av hemsidan, inkluderat din IP-adress, kommer således att behandlas och lagras av det amerikanska bolaget Google Inc.

Du kan neka användningen av cookies och även återkalla eventuellt tidigare lämnat samtycke, genom att genomföra inställningar i din webbläsare som förhindrar att cookies används. I det fall du nekar till användningen vill vi uppmärksamma dig på att webbplatsens funktionalitet kommer att försämras, vilket ger dig en sämre användarupplevelse.

Rätt att begära information

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss här.

Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet (Datainspektionen, www.datainspektionen.se) om du anser att dina personuppgifter inte behandlas i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Barn i stan arbetar ständigt med säkerhets- och integritetsfrågor varför denna integritetspolicy kontinuerligt uppdateras. 

Ladda ner vår integritetspolicy som PDF här.

Till toppen